ga terug naar projectenoverzicht

Vrij wonen met geweldig uitzicht op de Kagerplassen

Vrij wonen in een groene waterrijke omgeving met geweldig uitzicht op de Kagerplassen. In opdracht van Keizerrijk Investments wordt gewerkt aan deze 10 woningen aan het water. Het plan is positief ontvangen en loopt nu als bestemmingsplanwijziging. 

De locatie van de woningen ligt aan het einde van het karakteristieke bouwlint Julianalaan op Kaageiland. Het bouwlint Julianalaan loopt evenwijdig aan het water en wordt gekenmerkt door kleinschalige bebouwing, bebouwing van 1 of 2 lagen met een eenvoudig zadeldak, de typische huis en schuurvorm. De bebouwing aan het lint staat dicht op elkaar. Af en toe geeft een zichtlijn tussen de bebouwing door zicht op het water. Hier en daar is nog een smalle sloot zichtbaar. Deze gerichtheid van de kavels en de bebouwing komen voort uit de kenmerkende verkaveling van het veenweidegebied en geeft de bestaande bebouwing een natuurlijke verbinding met de context.

Project: 17242
Jaar: 2017
Locatie: Kaag
Omschrijving: Realisatie van 10 appartementen aan het water
Werkzaamheden: aanvraag omgevingsvergunning, bouwbegeleiding, definitief ontwerp, technisch ontwerp, voorlopig ontwerp

In ons voorstel willen we het bouwlint Julianalaan weer een mooie beëindiging geven. De bestaande bebouwing gaat weg. Daarvoor in de plaats komt een 4-tal gebouwen die in vorm en schaal refereren aan de bestaande bebouwing. De kappen van de gebouwen volgen de richting van de bestaande bebouwing. Het geheel vormt zo een eenheid met het bestaande bouwlint.

bouwtekening-plattegrond-woning-water-768x525-1 bouwtekening-plattegrond-woning-water-768x525-2

Het materiaalgebruik van de bestaande bebouwing in het lint is traditioneel, metselwerk overwegend in een rode tint, rode en grijze pannendaken, incidenteel een bruine rieten kap. Het ontwerp geeft hieraan een eigentijdse invulling. De nieuwe bebouwing wordt aan de zijkanten en het dak bekleed met eenzelfde materiaal, namelijk cortenstaal. De bruin oranje kleur sluit aan bij het bestaande kleurpalet, past mooi in een groene omgeving en heeft tegelijk de stoere robuustheid van het water- en scheepsgevoel.

5-wonen-water-kagerplassen-architectenbureau-768x525-2

De koppen van de bouwmassa’s worden transparant. Het contrast met de meer gesloten zijkant versterkt de gerichtheid van de bebouwing haaks op de Julianalaan.

10-wonen-water-kagerplassen-architectenbureau-768x525-3