Stappenplan huis bouwen

Met behulp van het stappenplan maken wij onze werkwijze voor nieuwbouw inzichtelijk. Het stappenplan is een weergave van de verschillende fasen van het bouwproces van een huis. Voor meer informatie over een bepaalde fase kan je kijken onder de betreffende kop hieronder. 

stappenplanvooreenaanbouw1200x600
1

Initiatieffase

In de initiatieffase formuleer je jouw ideeën en wensen samen met ons in de vorm van een programma van eisen. 

Het kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek lopen wij samen met jou de bouwplannen door. Het resultaat is een heldere schriftelijke formulering van jouw wensen en verwachtingen voor jouw nieuwbouwhuis. Op basis hiervan maken wij een offerte voor architectenwerkzaamheden of bouwtekeningen.

2

Ontwerpfase

In de ontwerpfase kijken wij naar de mogelijkheden voor het bouwen van jouw droomhuis. Middels een voorontwerp bespreken wij verschillende varianten met je. Dit resulteert in een definitief ontwerp.

Voorontwerp
In het voorlopig ontwerp bestuderen wij de indelingsmogelijkheden, ruimtelijke beleving, daglichttoetreding en materialisering. Het resultaat van deze studie is een eerste ontwerp voor jouw huis. Tijdens een bespreking lichten wij je het ontwerp toe en bespreken we eventuele aanpassingen. 

Definitief ontwerp
In het definitief ontwerp werken wij het ontwerp voor het huis verder uit. Het resultaat is een definitieve bouwtekening van de indeling en de verschijningsvorm van het volledige huis.

3

Omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning betreft de toetsing van jouw bouwplannen aan de regelgeving van het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de commissie van welstand.

Werkzaamheden die wij kunnen verzorgen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning zijn:
– Het toevoegen van de benodigde technische informatie in de tekeningen.
– Het verzorgen van de benodigde bouwtekeningen en foto’s.
– Het voeren van overleg en correspondentie met diverse instanties.
– Het invullen en samen met de bijbehorende gegevens indienen van aanvraagformulieren bij de gemeente indienen.

4

Technisch ontwerp

In de bouwvoorbereidingsfase zetten wij het ontwerp om in een bestek voor de aannemer. Het resultaat is een set gedetailleerde bouwtekeningen en een technische werkomschrijving.

Bouwtekeningen
De eerder gemaakte tekeningen worden nu nog verder uitgewerkt. Met deze tekeningen kan een aannemer het huis gaan bouwen.

Technische werkomschrijving
In een technische werkomschrijving zetten wij de uitvoeringsvoorwaarden en beschrijven wij uitvoerig de werkzaamheden voor de aannemer. De werkomschrijving wordt samen met de bouwtekeningen gebruikt voor de offerteaanvraag van de aannemer(s), ofwel, de aanbesteding. 

5

Prijs-en contractvorming

In de fase prijs- en contractvorming wordt er een offerte aangevraagd bij één of meerdere aannemers. Bij goedkeuring van de offerte wordt het contract ondertekend.

Offerte aanvraag
De technische werkomschrijving en de bouwtekeningen uit de tekenfase gelden als uitgangspunt voor de offerte van de aannemer(s). Deze documenten zorgen voor een gedetailleerd offerte aanbod. Uiteraard kunnen wij je bij de offerte bespreking begeleiden. De offertes vergelijken wij op basis van prijs, betrouwbaarheid en compleetheid. Hierna bespreken we ons advies met je en kunnen we met de aannemer(s) in gesprek.

Contract
Wanneer de offerte van een van de aannemers naar wens is dan teken je een aannemingsovereenkomst. Dit is een nauwkeurige omschrijving van de bouw, inclusief een planning van de werkzaamheden en een specificatie van de materialen, kosten en bouwmethoden.

6

Uitvoering

Afhankelijk van de complexiteit en de schaal van het nieuwbouwproject organiseren wij periodiek werkbesprekingen en bouwvergaderingen. In de werkbespreking wordt het werk voor de komende periode doorgenomen met de uitvoerder. In de bouwvergaderingen bespreken wij samen met jou en de aannemer het werk en worden er beslissingen genomen over eventueel meer- en minderwerk.

Begeleiding bij oplevering
Wanneer de uitvoering is afgerond en de verbouwing is opgeleverd adviseren wij je om samen met ons en de aannemer het werk na te lopen. Indien gebreken worden geconstateerd worden er duidelijke afspraken gemaakt om deze te verhelpen.