Transformatie van school- naar woongebouw


De voormalige huishoudschool aan de Ruijterstraat in de Haagse Zeeheldenkwartier wordt getransformeerd naar een woongebouw met twaalf rug-aan-rug hofwoningen en drie luxe stadsvilla’s.

De originele hoofdbebouwing is in de footprint ongewijzigde gebleven en als uitgangspunt genomen. Deze bebouwing zal voorzien worden van een dakopbouw. Door de inpassing op een binnenterrein, dicht op de omliggende bebouwing, is de kapverdieping ontworpen als 5e gevel. En vormt het uitgangspunt van het gehele ontwerp. De woningen zullen een oriëntatie naar boven krijgen in plaats van naar de zijkant. Zodoende wordt de privacy van zowel de woningen als de belendende percelen zoveel mogelijk bewaakt.

"De welstandcommissie achtte de voorgestelde typologie inventief"


- Quote van de welstandcommissie - 


In het nieuwe daklandschap is een bijzondere wereld gecreëerd met daktuinen, terrassen en patio’s. De schuine dakvlakken zorgen voor intieme ruimten in en onder het dak. In het lichtgrijze roeven dak zijn grote openingen ontworpen waarin dakramen en zonnepanelen zijn opgenomen.

2-17177-de-ruyterstraat-38-1024x768 21-17177-de-ruyterstraat-38-1024x768
3-duurzaam-17177-de-ruyterstraat-38-1200x800
4-17177-de-ruyterstraat-38-768x1070
6-17177-de-ruyterstraat-38-768x1070
5-17177-de-ruyterstraat-38-1200x800
7-17177-de-ruyterstraat-38-1200x800
8-17177-de-ruyterstraat-38-768x1070

Centraal in het woongebouw is de hoofdentree opgenomen voor 6 hofwoningen en 1 stadsvilla. Deze centrale entree is ontworpen als overgang tussen de twee verschillende dakvlakken.

Dit transformatieproject betreft het ontwikkelproject NXT LVL Townhouses. Dit project is uitgevoerd in opdracht van Canopy Investments BV.