Stappenplan

U wilt een woning gaan bouwen en heeft daarom een architect nodig. Wat verwacht u dan van de architect? U verwacht een vertrouwensman, een coördinator in het bouwproces, iemand die u uitleg geeft en vooral iemand die u zekerheid biedt. Tegelijk verwacht u een architect die u uitdaagt, een architect die op een frisse manier tegen het bouwproces aankijkt en een architect die komt met een verassende oplossing.
Onze architecten zijn enthousiast en professioneel. Zij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. Voor een geheel vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

Stap 1 – Het kavel
Misschien heeft u al een kavel op het oog, maar ook als u dit nog niet heeft is het mogelijk al met de voorbereidingen te beginnen.
Hieronder staan enkele voorbeelden van websites waarop kavels aangeboden worden:
www.kavelgids.nl
www.nieuwbouw-woningen.nl
In Almere worden momenteel kavels aangeboden in het Homeruskwartier.

Stap 2 – De initiatieffase
U heeft het idee om een eigen huis te gaan bouwen. Dit is de kans om een woning aan al uw wensen te laten voldoen. Belangrijk is wel dat u die wensen duidelijk op een rij krijgt.
Wij kunnen u helpen uw wensen en eisen te verwoorden. Deze wensen en eisen waaraan uw woning moet voldoen nemen we op in een programma van eisen (PVE). Dit programma van eisen dient als basis voor het vervaardigen van het ontwerp.

Stap 3 – Het ontwerp
In de ontwerpfase worden op grond van uw programma van eisen door ons ideeën ontwikkeld die vervolgens door u worden getoetst. Dit is een zogenaamd iteratief proces. Dit houdt in dat de ontwerpfase meerdere keren wordt doorlopen totdat de gewenste oplossing is bereikt. Om het ontwerpproces toch overzichtelijk te houden is het opgedeeld in een drietal fasen, het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Iedere fase heeft een bepaald detailniveau waarop u beslissingen maakt. Zo hoeft u in de schetsontwerpfase niet na te denken over de aansluiting tussen dak en gevel en tijdens het definitief ontwerp niet over de ruimtelijke opzet van uw woning. In iedere fase wordt uiteraard de financiële haalbaarheid getoetst.

Stap 4 – Bouwvoorbereiding
Het ontwerp is naar wens. Echter, voordat er met de uitvoering wordt begonnen dient de gemeente te worden ingelicht. Er wordt een bouwvergunning aangevraagd. Hiervoor zijn zaken nodig als constructie-, EPC-, daglicht- en ventilatieberekeningen. Wij verzorgen voor u de bouwvergunning inclusief de bijbehorende gegevens.

Stap 5 – Uitvoeringsfase
Het ontwerp is naar wens en is bovendien goedgekeurd door de gemeente, kortom er kan begonnen worden met de bouw.
Tijdens de bouw is het noodzakelijk dat er regelmatig wordt gecontroleerd of de uitvoering verloopt zoals in de planning is aangegeven. Daarnaast dient er regelmatig te worden gecontroleerd of er volgens de tekeningen wordt gebouwd en of de gebruikte materialen over de gewenste kwaliteit beschikken. Deze controles voeren wij voor u uit.

Stap 6 – Oplevering
Wanneer de uitvoering is afgerond, is uw huis klaar voor oplevering. Voordat de oplevering plaatsvindt, lopen wij samen met u en de aannemer het werk na. Indien er gebreken worden geconstateerd worden er duidelijke afspraken gemaakt om deze te verhelpen. De officiële oplevering is nu een feit. Door een intensieve samenwerking, waarbij uw ideeën zijn gecombineerd met onze vakkennis, staat het resultaat als een huis.