Bouwwerkzaamheden

Share |

Bouw

Inmiddels is het oude pand gesloopt en wordt de grond bouwrijp gemaakt. De aannemer heeft de monumentale smuiger laten staan en stevig verpakt om beschadiging te voorkomen. Het nieuwe pand zal opgebouwd worden rondom de oude smuiger.

Smuiger