FAQ: veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vragen, die in de loop der tijd herhaaldelijk aan ons gesteld zijn. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Is sloop/nieuwbouw duurder dan verbouwen?
Deze vraag wordt vaak aan ons gesteld als opdrachtgevers een mooi kavel op het oog hebben waar al een oude woning op staat. Deze vraag is in zijn algemeenheid natuurlijk niet te beantwoorden en verschilt per situatie. Wel hebben wij in de loop der jaren ervaren dat het bij oude woningen, die intensief aangepakt moeten worden, niet zo gek veel uitmaakt of de bestaande situatie gesloopt wordt of dat er op het bestaande wordt voortgebouwd. Om een passend antwoord te geven voor uw situatie, kunnen wij een kostenraming maken voor beide uitvoeringsopties. Op basis van deze kostenramingen kunt u beslissen of u gaat verbouwen of nieuw gaat bouwen.

Ga ik eerst met een architect om tafel of eerst met een bouwbedrijf of systeembouwer?
Veel bouwbedrijven bieden een standaard collectie woningen aan en geven hier een prijsgarantie op af. Voor u is dat makkelijk, omdat u precies ziet wat u krijgt en meteen ook weet wat het kost. Wanneer u eerst met een architect in zee gaat, lijkt (zie volgende artikel) deze zekerheid te ontbreken, maar als u eenmaal een ontwerp op maat heeft laten maken, waar u enthousiast over bent, dan kunt u wel bij diverse bouwbedrijven om een offerte vragen. In de praktijk zien wij dat op deze wijze veel geld bespaard kan worden.

Kan een architect mij zekerheid geven over de bouwkosten?
Om u zekerheid te geven over de kosten van onze ontwerpen maken wij altijd een kostenraming voor u. De kostenraming geeft u gedetailleerd zicht op de kosten van uw nieuwbouwwoning. De kostenraming gaat verder dan het werken met standaard m2-prijzen. In de kostenraming nemen wij per element een bedrag op, zodat u precies kunt zien waar de kosten in gaan zitten.

Ik heb een kavel op het oog. Wat mag ik daar bouwen?
Indien u een (al dan niet bebouwd) kavel op het oog heeft en wilt weten wat u op het kavel mag bouwen, adviseren wij u een afspraak met de gemeente te maken om het bestemmingsplan door te nemen. Ook kunt u vaak het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ondanks dat een bestemmingsplan erg duidelijk lijkt, is er toch vaak ruimte voor interpretatie en/of kan er afgeweken worden van een bestemmingsplan. Mochten uw bouwplannen dus niet binnen het bestemmingsplan passen, dan kunt u met eenvoudige tekeningen een vooroverleg bij de gemeente aanvragen. De gemeente toetst deze tekeningen op haalbaarheid en geeft u een schriftelijke uitspraak.

Wat kost een architect?
De kosten van een architect voor het bouwen van een huis zijn sterk afhankelijk van uw ambities. Wilt u dat de architect zich alleen met het casco bezig houdt, of wilt u dat de architect ook nadenkt over de binnenafwerking? Wilt u dat de architect zich beperkt tot alleen de vergunningaanvraag of wilt u het gehele bouwproces door hem laten begeleiden? Wij kunnen u voorafgaand aan de werkzaamheden vrijblijvend een offerte voor onze werkzaamheden toesturen. Klik op contact voor meer informatie.

Hoelang duurt de voorbereiding voor het bouwen van een eigen huis?
Meestal is komt het idee om een eigen huis te bouwen niet zomaar uit de lucht vallen en bent u hier al geruime tijd mee bezig. Vanaf het moment dat u een van onze architecten opdracht geeft om aan de slag te gaan, kunt u met de volgende globale planning rekening houden. Het totale ontwerpproces (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp) duurt vaak ongeveer twee tot vijf maanden. Dit is inclusief besprekingen met u en de bijbehorende aanpassingen van de tekeningen. Als u al precies weet wat voor een huis u wilt bouwen, dan kan deze periode sterk teruggebracht worden tot soms zelfs enkele weken. Na deze periode dienen wij de aanvraag omgevingsvergunning voor u in bij de gemeente. De gemeente heeft vervolgens 8 weken de tijd om de vergunning goed te keuren. Deze periode kan met 6 weken verlengd worden. Na het verlenen van de vergunning moet deze nog 6 weken ter inzage liggen alvorens hij definitief wordt. Nadat de vergunning definitief is, kunt u beginnen met bouwen.

Wat kan ik zelf doen en wat doet de architect?
Veel opdrachtgevers willen zelf bepaalde zaken uitvoeren, zodat de architectenkosten beperkt blijven. Zaken, die u zelf in de voorbereidingsfase uit kunt voeren zijn onder andere: het maken van een moodboard, het schrijven van een programma van eisen, het ophalen van bestemmingsplaninformatie bij de gemeente, het ophalen van bouwtekeningen van het bestaande huis (indien aanwezig) in het gemeentelijk archief, het laten uitvoeren van de benodigde bodemonderzoeken en het inventariseren van eisen van andere instanties, zoals het waterschap of de provincie (bijvoorbeeld bij dijkwoningen). Nadat wij het ontwerp gemaakt hebben en de vergunning hebben aangevraagd kunt u zelf met onze tekeningen de bouw verder regelen. Wel adviseren wij u om altijd meerdere aannemers om een prijs te vragen.

Helpt het de architect als ik een moodboard maak?
Ja, wanneer u een moodboard maakt, kunt u heel helder met een architect communiceren wat uw wensen en eisen voor uw nieuwe woning zijn. Een moodboard voor uw nieuwbouwwoning hoeft geen uitgebreide collage te zijn, het mag ook een selectie plaatjes zijn, die u op internet heeft gevonden of een paar pagina’s, die u uit een tijdschrift gescheurd heeft. Ook bij het maken van een moodboard geldt: hoe meer informatie, hoe makkelijker het voor de architect is om uw wensen te begrijpen.